1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ultimele postari

  1. Contact
  2. Personal TESA

Cele mai accesate

  1. Personal TESA
  2. Contact

viacons (1)SC VIACONS RUTIER SRL a fost înființată în anul 2001, la initiativa d-lui ing.Ioan Ciomaga.

Este o societate cu capital integral privat, având ca obiect principal de activitate: "Constructii de autostrăzi, Drumuri, Poduri, Aerodroame si Baze Sportive"

La început societatea a executat lucrări de întreținere drumuri comunale si judetene, progresând an de an în calitate si volum de lucrări, executând în prezent printre altele, reabilitări drumuri judetene, covoare asfaltice, reparatii îmbrăcăminti asfaltice si întretinere drumuri pe timp de vară si iarnă.

Societatea are un potential adecvat de executie lucrări de drumuri si edilitare, la un nivel de calitate superior, datorită dotării cu echipamente specifice si nu în ultimul rând, datorită pregătirii profesionale a personalului.

Din 2001-anul înfiintării si până în prezent, societatea a realizat o serie de lucrări specifice, ceea ce a condus la cresterea cifrei de afaceri an de an, ajungând în 2010 la 20.645.843,00 lei.

lucrariLucrările cele mai importante executate de societate în ultimii ani :  

 

 

 

 

Beneficiar

Lucrarea executată

Perioada de execuție contractată

Realizare contract

Aprecierea beneficiarului

Consiliul Local Perieni

Modernizarea si îmbunătățirea utilitătilor pentru gospodărirea apelor si prevenirea inundatiilor în loc.Perieni, comuna Perieni

18 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Local Lipovăt

Lucrări de modernizare prin asfaltare drum de interes local DC 90 Chitoc

2 luni

La termen

Foarte bună

Judetul Vaslui

Reabilitare drum Judetean DJ 248F

9 luni

La termen

Foarte bună

Judetul Vaslui

Reabilitare drum Judetean DJ 244E

6 luni

La termen

Foarte bună

Comuna Pădureni

Modernizare drum de interes local DC 35

14 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Local Hoceni

Modernizare drum comunal

DC 37

12 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Judetean Vaslui

Întreţinere drumuri pietruite: DJ 244, DJ 244B, DJ 244C, DJ 244D, DJ 244E,248G ;

12 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Judetean Vaslui

Întreţinere drumuri asfaltate:DJ 284, DJ 246,DJ 244K,DJ 245,DJ 244A;DJ 248F; DJ244E; DJ244M;

12 luni

La termen

Foarte bună

Judetul Vaslui

Întretinere drumuri judetene

12 luni

La termen

Foarte bună

D.R.D.P. Iasi

Consiliul Local Husi

Consiliul Judetean Vaslui

 

Preparat şi livrat mixturi asfaltice

12 luni

La termen

Foarte bună

Primăria Husi

Întreţinere drumuri pe timp de iarnă.

4 luni

La termen

Foarte bună

Judetul Vaslui

Reabilitare drum Județean DJ 244C

11 luni

La termen

Foarte bună

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecșia Copilului Vaslui

 

“ Constructii a 3 cladiri: CRR Risesti,sat Risesti, com.Drinceni;CIA Rinzesti, sat Rinzesti, com.Falciu; CRC Ghermanesti, sat Ghermanesti,com.Drinceni”, jud.Vaslui.

6 luni

La termen

Foarte bună

Primăria Municipiului Huși

Lucrări de modernizare strada General Teleman

10 luni

La termen

Foarte bună

Primăria Municipiului Huși

Amenajare carosabil strada Ioan Voda cel Viteaz

4 luni

La termen

Foarte bună

Județul Vaslui

Reabilitare drum Județean DJ 244M

6 luni

La termen

Foarte bună

Primăria Boțești

Pod beton armat – L= 6,00m. – Punct Negrescu

10 luni

La termen

Foarte bună

Primăria Boțești

Reparații pod – Punct Școală

6 luni

La termen

Foarte bună

Primăria Boțești

Pod beton armat– L= 6,00m. –

Punct Albăstrel

9 luni

La termen

Foarte bună

Primăria Boțești

Pod beton armat– L= 6,00m. –

Punct Ionescu

8 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Local

Tătărăni,Com. Tătărăni, jud.Vaslui

 

Sediu Consiliul Local Tătărăni

18 luni

La termen

Foarte bună

D.R.D.P. Iași

Furnizare mixtură tip BA8

10 luni

La termen

Foarte bună

D.R.D.P. Iași

Intreținere drumuri pe timp de iarnă

4 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Județean Vaslui

Deszăpezirea si  combaterea poleiului pe drumurile județene – perioada de iarnă

4 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Județean Vaslui

Întreținere drumuri pe timp de vară

12 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Local Huși

Reparatii îmbrăcăminți asfaltice

2 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Local Huși

Modernizare strazi Municipiul Huși

4 luni

La termen

Foarte bună

D.R.D.P. Iași

Întreținere drumuri naționale pe timp de iarnă

4 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Local Huși

Sistematizare pe verticala Bloc ANL

12 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Local Huși

Reparatii îmbrăcăminți asfaltice

6 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Județean Vaslui

Întreținere drumuri pietruite

6 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Județean Vaslui

Întreținere îmbrăcăminți asfaltice

6 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Local Boțești

Modernizare drum comunal DC 13 si DC 121

18 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Local Huși

Reparații îmbrăcăminți asfaltice

6 luni

La termen

Foarte bună

Consiliul Județean Vaslui

Întreținere îmbrăcăminți asfaltice

6 luni

La termen

Foarte bună

D.R.D.P. Iași

Întreținere drumuri pe timp de iarna

4 luni

La termen

Foarte bună